Engageret og erfaren skolekonsulent

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Engageret og erfaren skolekonsulent søges til Fællessekretariatet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brænder du for at understøtte skoledrift og -udvikling? Vil du arbejde tæt på kommunens politiske niveau og administrative ledelse og i samarbejde med dem og dine kolleger løse opgaver i en politisk styret organisation? Vil du være med til at udvikle Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede børne- og ungeområde, og dermed skabe sammenhæng i børns læring, udvikling og trivsel fra 0-18 år? Har du en indgående viden om opgaver og udfordringer på skoleområdet? Så skal du søge denne stilling!

Om jobbet:
Faaborg-Midtfyn Kommune søger en skolekonsulent på 37 t/ ugentligt pr. 1. august 2023.  

Som skolekonsulent bliver du en central figur i at skabe læring, dannelse og udvikling for alle børn ved at rådgive og understøtte Faaborg-Midtfyn Kommunes skoleområde – fra lærere, skoleledere, SFO til direktion og kommunalbestyrelse.

Vi tilbyder dig en spændende stilling som skolekonsulent med samarbejde og frihed i opgaveløsningen. Du skal bl.a. planlægge og facilitere ledelsesmøder, sikre generel faglig udvikling af skoleområdet, udarbejde dagsordenspunkter til politiske udvalg, data- og analyseopgaver, løbende faglig sparring til fagchefen for Opvækst og Læring og løbende kontakt til eksterne partnere. Nogle af de konkrete arbejdsopgaver er understøttelse af udviklingsprojekt om fællesskabende læringsmiljøer, udvikling af kompetenceudviklingsforløb for decentrale ledere og understøttelse af Den kulturelle Rygsæk.

Vi søger dig, der:

  • Har indgående indsigt i skoleområdet via en professionsbachelor med overbygning på kandidatniveau, f.eks. lærer eller en relevant akademisk uddannelse.
  • Har erfaring fra arbejde i en forvaltning.
  • Har stærke processuelle kompetencer og stor erfaring med projektledelse samt udviklings- og implementeringsopgaver. Du kan planlægge, strukturere og koordinere opgaver.
  • At du er i stand til at samarbejde smidigt på alle niveauer – herunder med lærere og skoleledere og medarbejdere i Opvækst og Læring.
  • Har mod på og kan arbejde med data, eksempelvis omsætte fraværstal til data i politiske sager og ledelsesinformation.
  • Har stærke kommunikative kompetencer såvel mundtligt som skriftligt, hvor du kan håndtere og skrive politiske sager og kan målrette kommunikation til forskellige målgrupper - fra ledelse til medarbejdere i driften.
  • Kan begå dig og bevare overblikket i en politisk styret organisation, hvor forventningerne er høje, og hvor opgaverne kan komme hurtigt og med stor variation.
  • Tænker helhedsorienteret og på tværs og evner omstilling og ændring i prioriteringer.
  • Kan skabe tillidsfulde relationer til feltets mange aktører – også i pressede situationer. Du kan bygge bro mellem mange forskellige interessenter – både indenfor og udenfor kommunen.
  • Har evne til at ”følge tingene til dørs” og høj grad af selvledelse i opgaven.

Velkommen til Fællessekretariatet
Du bliver en del af Fællessekretariatet, der består af 42 medarbejdere, der dagligt understøtter Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere og organisation på tværs af fagområderne Opvækst og Læring, Sundhed og Ældre samt Socialområdet. Du vil primært understøtte skoleområdet, der hører til fagområdet Opvækst og Læring – og du vil arbejde tæt sammen med en håndfuld fagkonsulenter og fagchefen på området.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Anne Bøgegaard på tlf. 72 53 49 24 eller sekretariatsleder i Fællessekretariatet Søren Heide Petersen på tlf. 72 53 47 92.

Ansættelsesvilkår
I Faaborg-Midtfyn Kommune bydes du velkommen til en levende arbejdsplads med fokus på tillid, tryghed og en positiv indstilling, og hvor vi hjælper hinanden til at lykkes i hverdagen. Organisatorisk vil du referere til teamleder.

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Arbejdspladsen er fysisk placeret på Skolevej 6, 5856 Gislev, men mødeaktiviteter vil jævnligt foregå på tværs af kommunens geografi.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med en fleksibel tilgang til arbejdsplads og -tid, som vi oplever, giver værdi til såvel opgaveløsning som medarbejdere.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 7. juni 2023.

Første ansættelsessamtale afholdes i uge 24 og muligvis anden ansættelsessamtale afholdes i uge 25. Hvis anden ansættelsessamtale afholdes, vil der være en case.  
Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. Vi har røgfri arbejdstid og du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her. 
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nyborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Fåborgvej 19, 5854 Gislev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://faaborgmidtfyn.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=02c243e2-e800-44eb-a2c6-fe7903ad78e4

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5835667

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet